CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cam kết:

1)        Cung ứng sản phẩm đạt chất lượng cao nhất;

2)        Đáp ứng kịp thời và phấn đấu làm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng;

3)        Đa dạng hóa sản phẩm;

4)        Không ngừng học hỏi và cải tiến, áp dụng khoa học kĩ thuật, hoạch định đào tạo nhân lực.

5)        Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật;

6)        Áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.


Tin Khác